< Wróć do listy wpisów

Ile naprawdę energii zużywa rekuperator?


2021-05-01

Przewaga periodycznych wymienników ciepła nad konkurencją.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, potocznie nazywana rekuperacją, powoli staje się standardem w obiektach mieszkalnych. Korzyści płynące ze stosowania w domu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to przede wszystkim:

  • zdrowe, higieniczne środowisko, wolne od chorobotwórczych bakterii, roztoczy oraz pyłów zawieszonych wchodzących w skład smogu;

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynku dzięki zastosowaniu wysokosprawnego odzysku ciepła, pozwalającego na obniżenie zużycia energii o ok. 40%.

Należy przy tym pamiętać, iż centrala wentylacyjna, podobnie jak inne urządzenia domowe tj. lodówka, pralka, telewizor, jest urządzeniem, które sezonowo zużywa pewną ilość energii elektrycznej. W standardowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w przeciwprądowy wymiennik ciepła, głównym źródłem zużycia energii elektrycznej są:

  • wentylatory zmiennoprądowe wraz z systemem automatyki, odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej, projektowej wartości przepływu powietrza przez system wentylacyjny,

  • nagrzewnica wstępna, służąca do ochronny wymiennika przeciwprądowego przed oblodzeniem w wypadku niskich temperatur zewnętrznych.

Prześledźmy obliczenia całkowitego zużycia energii elektrycznej przez standardowy typ rekuperatora oraz generowaną przez niego oszczędność energii w porównaniu do innowacyjnego rozwiązania firmy Frapol sygnowanego pod znakiem OnyX PREMIUM.

 

Dane do obliczeń zużycia energii elektrycznej oraz oszczędności energii

Architektura oraz struktura budynku

Powierzchnia - 180 [m2]

Kubatura – 620 [m3]

Ilość użytkowników – 5 [os]

Miejscowość: Kraków

Strefa klimatyczna: III, obliczeniowa temperatura zewnętrzna – tz= 20°C


 

System wentylacyjny z odzyskiem ciepła oraz źródło ciepła obiektu

Bilans powietrza (projektowe warunki pracy) oraz wymagany spręż dyspozycyjny:

  1. okres przebywania użytkowników w budynku (godz:16-7)

  2. II) tryb ,,wyjście” – okres nieprzybywania użytkowników w domu (godz:7-16)


 


 

• źródło ciepła – kocioł gazowy kondensacyjny nisko temperaturowy o sprawności 90%,

• koszt gazu – 1,30 zł/m3,

• koszt 1kWh energii elektrycznej – 0,55 zł/kWh.

 

Dane meteorologiczne

Liczba godzino-stopni występowania temperatury zewnętrznej określona została na podstawie danych statystycznych udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Temperatura graniczna ogrzewania budynku (temperatura, przy której następuje wyłączenie źródła ciepła) - 12°C.


 

Warianty instalacyjne

a) Wariant standardowy

W powszechnie stosowanych centralach wentylacyjnych – rekuperatorach, przy niskich temperaturach zewnętrznych (ok -3°C), gdy temperatura powietrza po stronie wyrzutowej wymienników rekuperacyjnych kształtuje się w okolicach 0-3°C, występuje bardzo wysokie prawdopodobieństwo oblodzenia wymiennika ciepła, skutkujące znacznym, lub nawet całkowitym spadkiem sprawności odzysku ciepła.

Tradycyjnie, procedura anty-zamrożeniowa, polega na zmianie prędkości wentylatora wywiewnego względem nawiewnego oraz aktywacji nagrzewnicy wstępnej [rys. 2], która dla rekuperatora o wydatku 350-400 m3/h posiada w większości przypadków moc 1000W, czyli blisko pięciokrotnie wyższą! od maksymalnej mocy zainstalowanych wentylatorów w typowej jednostce.

b) Wariant energooszczędny – Frapol OnyX Premium

Centrale wentylacyjne firmy Frapol, linii OnyX Premium, w odróżnieniu od standardowych rekuperatorów, wyposażone są w periodyczne wymienniki ciepła [rys. 3]. Konieczność instalowania nagrzewnicy wstępnej w celu zapobiegania szronieniu i zamarzaniu płyt wymiennika przeciwprądowego, została w nich całkowicie wyeliminowana. Dodatkowo, w odróżnieniu od standardowego typu rekuperatorów, cechują się one wyższą średnio sezonową sprawnością odzysku ciepła, niższą głośnością oraz odzyskiem wilgoci, które w zasadniczy sposób eliminuje zjawisko wysuszania budynku w okresach grzewczych.


 

Porównanie

a) Rozkład sezonowego zużycia energii elektrycznej w centrali wentylacyjnej

b) Sezonowe oszczędności w zużyciu gazu oraz kosztach ogrzewania wskutek zastosowania systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w różnych wariantach.


 

Podsumowanie

Powyższe dane i zestawienie wyników pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, iż standardowe centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnicę wstępną zauważalnie obniżają sezonowe oszczędności zarówno energii jak i kosztów w skutek inwestycji w system wentylacji mechanicznej.

Rozwiązanie zastosowane w rekuperatorach OnyX Premium wyposażonych w wymiennik periodyczny, stanowi podręcznikowy przykład energooszczędnej centrali wentylacyjnej, której sprawność odzysku ciepła nie jest w żaden sposób zakłócana brakiem elektrycznej nagrzewnicy wstępnej, będącej przyczyną zużycia zwiększonych ilości energii elektrycznej.

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić