Pompa ciepła Prime 
Ekologiczne źródło ciepła i chłodu.


Pompy ciepła są jednym z najbardziej wydajnych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji ciepła i chłodu. Pobierając ciepło z powietrza, wód gruntowych czy gleby, są w stanie pokryć do 90% zapotrzebowania budynku na ciepło, przy braku emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pompa ciepła Frapol Prime napełniona naturalnym czynnikiem R290 oferuje czyste funkcjonalności ogrzewania, podgrzewania wody i chłodzenia.

Co wyróżnia pompę ciepła
Frapol Prime?


 

Ekologiczna

Pompa ciepła Frapol Prime wykorzystuje odnawialne źródło energii jakim jest powietrze atmosferyczne, co w konsekwencji pozwala zredukować zarówno zużycie energii pierwotnej jak i emisję szkodliwych substancji powstających w wyniku ogrzewania domostw przy użyciu paliw kopalnych.


Kompleksowe rozwiązanie dla domu

Przy zastosowaniu elementów uzupełniających jak moduł hydrauliczny, bufor c.o. i c.w.u. stanowi kompletny system zasilania budynku zarówno w ciepło jak i chłód przy wykorzystaniu fancoili, wymienników płaszczyznowych bądź kanałowych.

Wysokosprawna

Pompa ciepła firmy Frapol wyróżnia się wysoką sprawnością, posiada bardzo szeroki zakres pracy oraz funkcjonalność w zakresie ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia.


Kompatybilna


Urządzenie wraz z systemem wentylacji i rekuperacji stanowi kompletny system, zarówno pod względem hydraulicznym jak i automatyki zarządzającej pracą poszczególnych elementów systemu.

 

Naturalny czynnik chłodniczy R290

Nowa pompa ciepła typu powietrze – woda firmy Frapol  została wykonana w formie monobloku, cały czynnik chłodniczy został zawarty w jednostce zewnętrznej, dzięki czemu nie ma konieczności prowadzenia instalacji z czynnikiem chłodniczym wewnątrz budynków. Połączenie monobloku z elementami instalacji wewnątrz obiektu odbywa się w oparciu o instalację hydrauliczną (wodną lub glikolową). Jest to bardzo ważne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i łatwości montażu i serwisu bez wymogu posiadania specjalistycznych  uprawnień „f-gazowych” personelu.

R290 (propan) ma niewątpliwe zalety w porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi z grupy „f-gaz”. Około 75% mniejsza objętość w układzie, bardzo niski wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego  (GWP=3) oraz specyficzne właściwości termodynamiczne, przekładają się na konkretne korzyści dla użytkowników, takie jak wysoka temperatura zasilania do 70°C (do modernizacji instalacji grzewczych opartych na grzejnikach konwekcyjnych).
Ponadto propan (chłodnicze oznaczenie „R290”) to powszechnie stosowany czynnik w takich artykułach gospodarstwa domowego jak lodówki, zamrażarki czy klimatyzatory, natomiast aplikacja tego czynnika w pompach ciepła jest podejściem pionierskim.

Jakie konkretne korzyści dla użytkowników
płyną z zastosowania czynnika R290?

 

Możliwość zasilania obiegów grzewczych medium o temperaturze nawet 70°C co jest bardzo istotne przy modernizacji istniejących instalacji c.o. opartych na grzejnikach konwekcyjnych,

Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych przez poprawę współczynnika COP w stosunku do pomp napełnionych „f-gazami”

Brak konieczności stosowania grzałki wspomagającej przegrzew ciepłej wody użytkowej  w celu zwalczania Legionelli

Możliwość pracy w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, nawet do -25°C,

Możliwość uzyskiwania bardzo wysokich temperatur zasilania przy skrajnie niskich temperaturach zewnętrznych,

Wyższe temperatury w zasobniku c.w.u. powiększają potencjał dostępnej ilości ciepłej wody do wykorzystania

Niski GWP (Global Warming Potential) przekładający się na ekologiczną i bezpieczną dla środowiska pracę,

Długoterminowość stosowania użytego czynnika chłodniczego wpływająca na niskie koszty serwisu.

 

 

Dowiedz się więcej na 
frapol.com.pl

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić