Polityka prywatności


 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frapol Spółka Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Krakowie (adres ul. Mierzeja Wiślana 8, 30 – 832 Kraków) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035090.  Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Mierzeja Wiślana 8, 30 – 832 Kraków
przez e-mail: sekretariat@frapol.com.pl
telefonicznie: +48 12 653 27 66 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) - Pan Ryszard Grabski. Jest to osoba, z którą Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Frapol Sp. z o.o. ul. Mierzeja Wiślana 8, 30 – 832 Kraków
przez e-mail: iodo@frapol.com.pl
telefonicznie: +48 12 653 27 66 w. 290


3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty dotyczącej naszych produktów, usług, w celach marketingowych, przekazywania informacji handlowych w tym materiałów reklamowych promujących nasze produkty, informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, a także w celu przeprowadzania badania satysfakcji i oceny produktów oraz usług świadczonych przez spółkę Frapol.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”).

4. Odbiorcy danych

Będziemy udostępniać Pani/Pana dane naszym pracownikom związanym z realizacją celów przetwarzania oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne w tym zajmującym się obsługą systemów informatycznych, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych polegające na obsłudze przepływu pochodzącej od Pani/Pana poczty elektronicznej oraz przechowywaniu Pani/Pana danych. Ten podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu, aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzamy je wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych.
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli  Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  Pani/Pana dane, może Pan Pani żądać abyśmy je usunęli.
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
e. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub Pani/Pana zgody.
f. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W  celu  cofnięcia zgody należy skierować żądanie pod adres email: iodo@frapol.com.pl

 

7. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że niemożliwe będzie przesyłanie Pani/Panu informacji handlowych dotyczących firmy Frapol.
9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

​DODATKOWE INFORMACJE:

GEN. WYKON. Informacja dot. przetwarzania danych osób uczestniczących w realizacji zadania inwestycyjnego
KLIENT - BEZ ZGODY informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przy braku zgody potencjalnych klientów
KLIENT - ZGODA informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody potencjalnych klientów
FRAPOL - KLIENT - OFERTA informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie zapytania poprzedzającego ofertę
KONTRAHENT- Informacja dotycząca przetwarzania danych kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
PRACOWNIK inform. dot. przetwarzania
OS. PODPISUJĄCE UMOWY - Informacja dot. przetwarzania danych reprezentantów kontrahenta wskazanych w umowie (podpisujących)  związanej z zadaniem inwestycyjnym
OS. PODPISUJĄCE UMOWY - 2 Informacja dot. przetwarzania danych reprezentantów kontrahenta wskazanych w umowie nie związanej z zadaniem inwestycyjnym
OSOBY W UMOWIE 1 -Informacja dotycząca przetwarzania danych osób wyznaczonych w umowie z kontrahentem bez związku z zadaniem inwestycyjnym
OSOBY W UMOWIE  2 -Informacja dotycząca przetwarzania danych osób wyznaczonych w umowie z kontrahentem w związku z zadaniem inwestycyjnym
PRAC. INWESTORA -Informacja dot. przetwarzania danych pracowników Inwestora oraz Użytkownika w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
MONITORING  OSÓB WCHODZĄCYCH-WJEŻDŻAJĄCYCH na teren Firmy
KANDYDAT DO PRACY -REKRUTACJA klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna do wysyłki dla KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW
KLAUZULA SOCIAL MEDIA
COVID-19 INFORMACJA DLA OSÓB WCHODZĄCYCH

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić